Κλινική Μελέτη

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης που πρόσφατα δημοσιεύθηκε,

αναφορικά με τη χορήγηση του VIUSID και του ASBRIP

σε ήδη πάσχοντες με ήπια ή μέτρια νόσηση, κατά τη διάρκειά της και τουλάχιστον για 21 ημέρες μετά
(on top of standard of care), αποδεικνύεται ότι:

  • Βελτιώνονται οι δείκτες κόπωσης, βήχα και δύσπνοιας.
  • Μειώνεται ο χρόνος νοσηλείας στο νοσοκομείο.
  • Μειώνεται ο χρόνος μέχρι την ημί-ανάρρωση.
  • Μειώνεται ο χρόνος μέχρι την πλήρη ανάρρωση.
  • Μειώνονται οι μέρες χρήσης οξυγονοθεραπείας.
  • Παρουσιάζεται υπεροχή στο δείκτη CSS (Composite Symptom Score).
  • Κανένας από τους ασθενείς δεν σταμάτησε τη θεραπεία του λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών
laboratory, analysis, chemistry

Η ονομασία της εταιρείας δεν είναι τυχαία.

ArmAturA σημαίνει θωράκιση.